Prima Rector

OM OSS

-

Vi vet att rektorn är nyckeln för en framgångsrik skola. Prima Rector är ett stödsystem för rektorer som finns i hela Sverige. Vi drivs av att synliggöra och utveckla ledarskapet i skolan. Vi har lång erfarenhet av att leda och utveckla skolverksamhet. Prima Rector erbjuder rektorsrådgivning i alla frågor som kan uppkomma inom skolverksamheten.

Prima Rector har som mål att förbättra skolors resultat och därmed förbättra kvaliteten.Vi vänder oss främst till rektorer/förskolechefer men också vid behov till verksamhetschefer, skolhuvudman, skolförvaltningar, nämnder samt övriga som har ansvar för en skolas verksamhet som huvudmän och tjänstemän i ledande position och personer som har möjlighet att påverka en skolas budget och skolresultat.

Vi erbjuder

...

Genom egna erfarenheter vet vi att rektorer ibland stöter på problem och upplever att det är svårt att få det stöd de behöver. Därför anpassar vi innehållet så att Du får just den hjälpen Du behöver.

Arbetsprocess

...

Om Du har en fråga, en idé som du gärna vill utveckla eller något du eller någon annan i kommunen vill veta mer om så mailar eller ringer Du oss. Vi tror på det personliga mötet och samarbete genom hela processen. Vi jobbar på Dina villkor.

Arbetsprocess

Vi träffas och diskuterar dina frågor, svårigheter eller idéer. Prima Rector återkommer med namn på konsult och förslag på lösning/arbetsmetoder, förslag på kostnadskalkyl m.m.

Du tar ställning till förslagen och självklart har även Du som kund betänketid. Prima Rector tecknar ett avtal med Dig, Din skola, nämnd eller kommun. Vi arbetar i enlighet med valt förslag under beslutad tid.

När vi börjar se resultaten av insatserna så sammanställer vi både analyserna, processerna och resultaten skriftligt, om inte sekretess beslutats. Vi fakturerar. Prima Rector följer upp resultaten på längre sikt.

Vi på Prima Rector

...

Vi på Prima Rector har alla olika erfarenheter, vi bidrar med olika kompetenser och kunskaper inom skolans verksamhet. Vi vill dela med oss av våra kunskaper, erfarenheter och hitta långsiktiga samarbetsformer.

Referenser

...

Vi tycker det är viktigt med utvärdering och utveckling. Vi strävar alltid efter att bli bättre.

”Att få möjligheten att samtala med en mentor har betytt mycket för min utveckling under de första åren som rektor. Jag har blivit påmind om att jag utöver verksamhetsfokus måste ha fokus på mig själv och mitt agerande. Att jag måste börja med att förändra mig själv och mitt agerande för att kunna påverka i den riktning jag vill. Mentorssamtalen ger mig möjlighet att prioritera min egen utveckling under iallafall några tillfällen.”


Rektor

”Det har varit värdefullt att bolla olika saker och tankar med dig som mentor. Dels har du själv en gedigen erfarenhet av att vara både chef och ledare. Det ät också av stor vikt att du är utomstående i den organisationen som jag arbetar i. Du har gett mig olika verktyg när det tex handlar om arbetsmiljö, lönesättning, ledarskap, rekrytering, personalfrågor m.m. Dessa verktyg har jag nytta av och kommer att ha nytta av.”


Förskolechef

Samarbetspartners

...

Med bra samarbetspartners stärker vi på Prima Rector vår verksamhet. Är du intresserad och tror att din verksamhet kan komplettera och stärka både din och vår - tveka inte att ta kontakt med oss.

Kontakt

...

Har du frågor eller är du bara nyfiken är du välkommen att kontakta oss

Förnamn*

Efternamn*

Email*

Telefon

Meddelande*


Våra kontaktuppgifter

...